Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

junior13
21:32
9847 8b06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
21:32
0074 a85d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
15:14
1809 6514 500
Reposted frompiehus piehus
junior13
15:14
1815 0d49 500
Reposted frompiehus piehus
junior13
00:05
5773 2752 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin

December 09 2019

junior13
22:06
7178 7703 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
junior13
13:06
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viapiehus piehus
junior13
13:00
8014 61cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz

December 08 2019

junior13
21:14
Pojęcia nie mam, czy to jest depresja, czy tylko smutek. W każdym razie to jest tak, że światło świeci, ale jest ciemne, gra muzyka, ale jest głucha. Jem coś, ale wszystko smakuje tak samo, widzę ludzi, ale wszystkie twarze się zlewają w jedną.
— Wojciech Kuczok - Czarna
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabzdura bzdura
junior13
11:53
0438 833d
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianoisetales noisetales
junior13
11:53
0392 6af8 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap vianoisetales noisetales
junior13
11:38
0297 a317 500
Reposted fromtichga tichga viapiehus piehus

December 07 2019

junior13
18:22
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viatouchthesky touchthesky
junior13
16:51

December 06 2019

junior13
15:32
1423 87e5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
junior13
15:31
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier

December 05 2019

junior13
21:41
6937 e7fa
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
junior13
20:09
6081 0fc4 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
junior13
11:33
0730 da55
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
junior13
11:32
1564 5656 500
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl