Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

junior13
20:46
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
junior13
16:32
7716 8426 500
Reposted fromMadristas Madristas viakobiety kobiety
junior13
16:32
4268 5ddd 500
Reposted fromhormeza hormeza vianocnatesciowa nocnatesciowa

May 25 2019

22:30
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
junior13
22:30
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
18:16
7383 ef84
Reposted frompheebs pheebs viamefir mefir
17:38
junior13
17:38
5071 9c1e 500
Reposted fromsavatage savatage viaEmilieBronte EmilieBronte
junior13
17:37
6276 25b2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
junior13
17:37
6273 0a2d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
junior13
17:37
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaslodziak slodziak
junior13
17:36
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatheoristpl theoristpl
junior13
17:36
junior13
17:35
Granice, podobnie jak obawy, często są po prostu złudzeniem.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
junior13
17:35
Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir
junior13
17:35
3782 84db
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamefir mefir
junior13
17:35
Reposted fromDennkost Dennkost viamefir mefir
junior13
17:34
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
junior13
17:34
Czasami świat, który nie istnieje, jest jedyną ucieczką od tego istniejącego.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
junior13
17:33
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl