Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

junior13
18:34
Reposted fromDeva Deva viabesen besen
18:27
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin
junior13
18:27
0095 f704 500
Reposted fromJapko Japko viairmelin irmelin
junior13
18:03
junior13
18:02
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianoisetales noisetales
junior13
17:59
8661 832a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianoisetales noisetales
junior13
17:59
5686 b721 500
Reposted frompiehus piehus viaburdeltata burdeltata
junior13
17:56
6972 1bc8 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viapannaniczyja pannaniczyja
junior13
17:41
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
junior13
17:20
0418 3860
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
17:20
0420 bbad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
16:02
8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet viainzynier inzynier
junior13
15:56
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viatereseek tereseek
junior13
15:04
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatereseek tereseek

April 19 2018

junior13
21:44
3135 2c0b 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
junior13
21:44
5487 7ec8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
21:43
5472 987c 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin
junior13
21:41
4513 52e5
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

April 18 2018

junior13
23:00
7320 b64d 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viainzynier inzynier
junior13
23:00
2434 0303 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl