Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

junior13
17:29
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMartwa13 Martwa13
junior13
17:24
8429 536e 500
junior13
17:24
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
junior13
17:22
6668 48a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
13:16
1156 ae06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
junior13
13:16
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
junior13
13:14
jeśli tak jak ja
czasem dość już masz
dobrze wiem co czujesz
chciałbym móc Ci dać
wszystko czego potrzebujesz
— Gutek
Reposted fromdysjux dysjux viapiehus piehus
junior13
13:13
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viapiehus piehus
junior13
13:13
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapiehus piehus
junior13
13:07
Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viamothsdevourer mothsdevourer
junior13
12:53
2337 ea69 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

April 04 2020

junior13
23:41
7290 a727
junior13
23:30
3647 fc01 500
Reposted fromstroschek stroschek vianocnatesciowa nocnatesciowa
junior13
23:22
Kto nie startuje, nie ma wyników. Ani lepszych, ani gorszych. I w życiu jest chyba tak samo: lepszy wynik słaby niż żaden.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
junior13
23:21
3977 bec8 500
Reposted fromrudgierd rudgierd vianocnatesciowa nocnatesciowa
junior13
23:18
1517 1dff
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaMartwa13 Martwa13
junior13
23:16
23:16
4804 2933 500
junior13
23:15
Reposted frommayamar mayamar viaMartwa13 Martwa13
23:15
6616 1269
Reposted fromerial erial viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl